Dyrektor ds. medycznych 

Dr n. med. Paweł Skowronek

Paweł Skowronek urodzony w Pruszkowie w 1971 r, od początku związany z Warszawą. Absolwent II Wydziału Warszawskiej Akademii Medycznej w roku 1996. W 2005 uzyskał z wyróżnieniem specjalizację z zakresu Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Starszy asystent warszawskiej kliniki ortopedycznej do 2012 roku. Również w roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W roku 2013 ukończył na Uniwersytecie Warszawskim studia w zakresie zarządzania w służbie zdrowia w dobie przekształceń własnościowych. Od 2014 najmłodszy Kierownik Kliniki Ortopedycznej. Prekursor technik mini inwazyjnych w protezoplastyce stawów w Polsce. Od 2009 roku trener i organizator międzynarodowego ośrodka szkoleniowego z powyższych technik operacyjnych. Autor wielu międzynarodowych wystąpień i prac związanych z powyższą tematyką. W 2015 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. medycznych w jednym z największych polskich szpitali WSZZ Kielce.  Od 01.11.2016 roku dyrektor ds. medycznych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim

Sekretariat Dyrektora ds. medycznych
tel.  22 326-53-15, fax. 22 326-58-99
sekretariat-med@brodnowski.pl

Przyjęcia interesantów: drugi poniedziałek miesiąca w godz. 15-16 

 

Zastępca Dyrektora ds. medycznych 

lek. med. Czesław Ducki

e-mail: c.ducki@brodnowski.pl


Dyrektor ds. opieki pielęgnacyjnej i obsługi pacjentów

mgr Justyna Kowalska

Justyna Kowalska urodzona w Warszawie w 1969 r. W latach 1984-1989 uczęszczała do Liceum Medycznego nr 2 w  Warszawie. W roku 2004 uzyskał stopień pielęgniarki licencjonowanej Wydziału Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 2008 uzyskała stopień magistra pielęgniarstwa.

W roku 2009 rozpoczęła studia doktoranckie na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zgłębiając problematykę zakażeń szpitalnych oraz wdrażania procedur mających na celu ich zapobieganie w praktyce zawodowej.

Wiedzę fachową rozwijała poprzez częste uczestnictwo w kształceniu podyplomowym (kurs specjalistyczny w zakresie podawania i przygotowania leków przeciw nowotworowych u dorosłych - program dla pielęgniarek i położnych)

Autorka artykułów w prasie fachowej (06.2005 Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu "Rola pielęgniarki zabiegowej w przeprowadzaniu zabiegów histeroskopowych"; 08.2009 Ginekologia Praktyczna m.in. "Nowoczesne metody sterylizacji sprzętu laparoskopowego", 2012 Nowa Klinika nr 3 "Czynniki ryzyka wpływające na gojenie ran po operacjach ginekologicznych"). Uczestniczka konferencji naukowo - dydaktycznych i sympozjów.

Od roku 1989 do chwili obecnej związana z Wojewódzkim a później Mazowieckim Szpitalem Bródnowskim. W latach 2001-2015 pełniła funkcję Pielęgniarki Koordynującej w Oddziale Ginekologii. Od stycznia 2016 do maja 2017 roku powołana na stanowisko p.o. Zakładowego Koordynatora Świadczeń Pielęgnacyjnych, Położniczych i Obsługi Pacjentów.

Od 15 maja 2017 r. pełni obowiązki Dyrektora ds. opieki pielęgnacyjnej i obsługi pacjentów.

tel. 22 326-53-26 
e-mail:  j.kowalska@brodnowski.pl 

Przyjęcia interesantów: czwarty poniedziałek miesiąca w godz. 15-16

 


Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych

Anna Langiewicz

Urodzona w Warszawie w 1980 roku. W latach 1995-1999r. uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego im. Broniewskiego w Błoniu. Ukończyła studia wyższe w Szkole Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie na kierunku ekonomia, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończyła studia podyplomowe Rachunkowości i Finansów Przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2001-2007 samodzielny a później p.o. główny księgowy w TBS – Bemowo Sp. z o.o. Od 2007 roku do 2014 roku główny księgowy Spółki Kaskada, która w 22.04.2011 została połączona razem z 5 innymi Spółkami w Polski Holding Nieruchomości S.A.

Od 01.03.2014 roku Dyrektor ds. ekonomiczno – finansowych i główny księgowy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o. 

tel. 22 326-52-06
e-mail:  a.langiewicz@brodnowski.pl

 


Dyrektor ds. controllingu

Lidia Sopel - Sereja

e-mail: l.sopel@brodnowski.pl


Dyrektor ds. logistycznych

Witold Kopera

tel. 22 326-53-69

e-mail: w.kopera@brodnowski.pl

  


Dyrektor Śródmiejskiego Centrum Klinicznego

Piotr Gołaszewski

  

 

 

 

 

 


Dyrektor ds. informatycznych

Adam Hetmański

tel. 22 326-55-80, 

 e-mail: it@brodnowski.pl