Teresa Maria Bogiel - Prezes Zarządu

Teresa Maria Bogiel urodzona w Suwałkach. Od trzydziestu lat mieszka i pracuje na Mazowszu. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ekonomistka. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń i bankowości oraz zarządzania instytucjami medycznymi. Wieloletni pracownik bankowości spółdzielczej i ochrony zdrowia. Członek rad nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa.

 W latach 2000-2004 odpowiadała za finanse Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie, a wcześniej Mazowieckiej Regionalne Kasy Chorych.
W 1993 r. odbyła praktykę we francuskim banku Credit Agricole. Znajomość zarządzania ochroną zdrowia pogłębiała na stażach w Holandii, Niemczech i Estonii. Odbyła również szereg szkoleń i staży krajowych. Podczas wizyt studyjnych poznała system ochrony zdrowia w Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania szpitali. Na podstawie doświadczeń z tej wizyty zainicjowała utworzenie w Polsce pracowni Gamma Knife.
W zakresie wymiany doświadczeń dotyczących zarządzania w ochronie zdrowia utrzymuje kontakty z placówkami medycznymi Hiszpanii i Szwecji.
Od roku 2004 związana z Wojewódzkim Szpitalem Bródnowskim w Warszawie. W latach 2004-2010 Dyrektor, a obecnie Prezes Zarządu Szpitala.

Sekretariat Prezesa Zarządu
tel. 22 326-59-87, fax. 22 326-58-99
e-mail: sekretariat@brodnowski.pl

Przyjęcia interesantów po uprzednim zapisie:
pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15-16 


Wiesław Malicki - Wiceprezes Zarządu

Wiesław Malicki urodzony w Warszawie. Zawodowo stale związany ze Stolicą.

Absolwent warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na wydziale nauczycielskim i trenerskim. Ukończył również:

  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim we współudziale GFKM, BCC oraz RSM Erasmus University Rotterdam, jako instytucji walidującej - uzyskanie tytułu Executive MBA.
  • Studia podyplomowe w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie, jako instytucji akredytującej – uzyskanie tytułu Executive MBA – zarządzanie w ochronie zdrowia
  • Studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Zarządzania w zakresie: Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych.
  • Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie – Wydział Ekonomii w zakresie: Zarządzanie Nieruchomościami,
  • Podyplomowe Studium Funkcjonowania Sektora Usług Bankowych i Ubezpieczeń w Międzynarodowej Szkole Zarządzania prof. L. Koźmińskiego w Warszawie,

Ukończył ponadto kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, potwierdzony egzaminem państwowym i dyplomem.

Swoją karierę zawodową rozpoczynał w sektorze prywatnym. W tym czasie kierował m.in. firmą realizującą, na zlecenie podmiotu zagranicznego, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz inne projekty inwestycyjne na terenie Warszawy, między innymi z zakresu budownictwa inżynieryjnego.

Był Prezesem Zarządu TBS Mokotów Sp. z o.o., spółki miejskiej zajmującej się budownictwem społecznym i zarządzaniem nieruchomościami. Od 2007 kierował spółkami skarbu państwa działającymi w sektorze nieruchomości komercyjnych. Brał udział w komercjalizacji i restrukturyzacji spółek uczestniczących w procesie powstawania Polskiego Holdingu Nieruchomości SA, jednej z największych firm tego sektora w Polsce i Europie. Był też członkiem kilku rad nadzorczych oraz uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach.

Od lipca 2013 roku piastuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., a od października 2013 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej M.Sz.W.Drewnica Sp. z o.o.

Aktualnie jest również wykładowcą medycznych programów MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Sekretariat Wiceprezesa Zarządu
tel. 22 326-53-50, fax 22 326-55-95
e-mail: sekretariat-vp@brodnowski.pl

Przyjęcia interesantów po uprzednim zapisie:
trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 15-16