Struktura Organizacyjna Szpitala

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został powołany w 2009 roku. Od 01.01.2011 r. kontynuuje działalność medyczną zlikwidowanego Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i kultywuje jego 30-letnią znamienitą tradycję medyczną.
Świadczenia medyczne udzielane są w powołanych zakładach leczniczych Bródnowskim Centrum Klinicznym oraz Poliklinice Bródnowskiego Centrum Klinicznego – w  15 oddziałach (w tym 11 oddziałach klinicznych), 5 zakładach diagnostycznych, 3 oddziałach dziennych oraz w poradniach specjalistycznych.
W skład Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 2. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych I Diabetologii
 3. Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii
 4. Zespołów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego
 5. Zespół Oddziałów Neurologii
 6. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 7. Oddział Neonatologii
 8. Zespół Oddziałów Ginekologii i Położnictwa
 9. Zespół Oddziałów Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
 10. Oddział Neurochirurgii z Interwencyjnym Centrum Neuroterapii
 11. Zespół Oddziałów Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej i Rehabilitacji
 12. Zespół Oddziałów Okulistyki
 13. Zespół Oddziałów Otolaryngologii
 14. Centrum Zdrowia Psychicznego
 15. Blok Operacyjny
 16. Pracownia Radiologii Zabiegowej i Badań Naczyniowych
 17. Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 18. Zakład Diagnostyki Obrazowej (RM, TK, medycyna nuklearna)
 19. Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii
 20. Pracownia EEG
 21. Pracownia EMG
 22. Apteka Szpitalna
 23. Centralna Sterylizatornia
 24. Zakład Patomorfologii
 25. Śródmiejskie Centrum Kliniczne
W skład Polikliniki Bródnowskiego Centrum Klinicznego wchodzą:
 1. Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii
 2. Centrum Zdrowia Psychicznego:

      3.  Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)

      4. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

      5. Śródmiejska Przychodnia Specjalistyczna