logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg [156.70 KB]EU_EFS_rgb-1.jpg [147.71 KB] 

INFORMACJE O PROJEKCIE

W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Mazowiecki Szpital Bródnowskim realizuje projekt "Kształcenie podyplomowe lekarzy w Szpitalu Bródnowskim", który uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 "Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych".

Wartość projektu to 538.250,00 PLN, w tym 453.637,10 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi 84,28% kosztów kwalifikowanych projektu.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji lekarzy, w tym lekarzy POZ w obszarze diagnozowania chorób nowotworowych oraz zaburzeń psychicznych.

Nabór do projektu ma charakter otwarty. Udział w kurskie jest bezpłatny.

Gwarantujemy wysokiej klasy specjalistów z dziedziny psychiatrii i ginekologii onkologicznej. Profesor dr hab. med. Andrzej Kokoszka i Profesor dr hab. med. Włodzimierz Sawicki.

Zapewniamy materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie. Szpital zapewnia materiały dydaktyczne i posiłek oraz nocleg powyżej 50 km od Szpitala. Szpital nie refunduje kosztów transportu.

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Szkolenia organizowane przez Szpital Bródnowski w ramach dofinansowanego projektu będą dla lekarzy bezpłatne, w grupach 15 -18 osobowych.

Szkolenia są dedykowane w szczególności dla lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Uczestnikami w projekcie mogą być osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia).

Szpital zapewnia materiały dydaktyczne i posiłek. Szpital nie refunduje kosztów transportu i noclegu.

Szczegóły dotyczące rekrutacji zawiera Regulamin Projektu można znaleźć w linku:

 

REGULAMIN PROJEKTU

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Wypełniony formularz wraz z kopią dyplomu ukończonych studiów z podpisem „ za zgodność z oryginałem”  proszę przesłać na adres :

e-mail : szkolenielekarzy@brodnowski.pl

 

adres placówki:

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

z dopiskiem:” SZKOLENIE ”- Dział Zabezpieczenia Eksploatacyjnego i Inwestycji

Szkolenia będą 2 dniowe w wymiarze 2 x 8 godzin, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, w  sali dydaktycznej szpitala – niski parter budynek „C” (dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych)

 

TEMATY I TERMINY SZKOLEŃ

W ramach „Kształcenia podyplomowego lekarzy w Szpitalu Bródnowskim” realizowane są szkolenia z zakresu psychiatrii i onkologii ginekologicznej.

Zgłoszenia oraz informacje na temat szkoleń można nadsyłać na adres: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

 

W dniach 22.11.2018 r. (czwartek) oraz 29.11.2018r. (czwartek) przygotowujemy w okresie jesiennym JUŻ OSTATNIE SPECJALNE bezpłatne szkolenie dla lekarzy, w tym lekarzy POZ, dotyczące postępowania i relacji z trudnym pacjentem:

 Między stresem a patologiczną reakcją,  rozumienie i postępowanie z problematycznym pacjentem.

 Mamy szczerą nadzieję, że kursy na które pozyskaliśmy dofinansowanie UE dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie zainteresują Państwa i będą przydatne dla Waszych lekarzy, w szczególności lekarzy POZ. 

 Na szkoleniach zapewniamy wysokiej klasy wykładowcę z dziedziny psychiatrii –  Profesor dr hab. med. Andrzej Kokoszka

 Kursy są bezpłatne, dodatkowo uczestnicy dostaną testy do podstawowej diagnozy pacjentów w zakresie zaburzeń. Zapewniamy bezpłatne materiały dydaktyczne. Uczestnicy otrzymają  16 punktów edukacyjnych oraz certyfikaty uczestnictwa w kursie. 

 Szpital zapewnia posiłek przez cały dzień kursu, które odbędzie się (8h w godzinach 9:00-17:00 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowski w Warszawie Sp z o.o., ul. Kondratowicza 8.

 Konieczne jest wysłanie na adres: szkolenielekarzy@brodnowski.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

 

KONTAKT

Kontakt do osoby koordynującej rekrutację do projektu:

Adriana Pucyńska tel. 22 326-53-74

e-mail: szkolenielekarzy@brodnowski.pl

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

03-242 Warszawa, ul. Kondratowicza 8

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach!