Warunki Udziału

Grupa docelowa objęta programem zostanie podzielona na dwie części:


1. Pierwsza grupa docelowa – osoby spełniające następujące kryteria włączenia do programu:


1) wiek powyżej 60 r.ż.,
2) deklaracja, że nie było się dotychczas diagnozowanym w kierunku cukrzycy,
3) miejsce zamieszkania (zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego) - województwo mazowieckie,
4) podpisanie przez uczestnika programu druku świadomej zgody na udział w programie.
Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie.


2. Druga grupa docelowa - osoby spełniające następujące kryteria włączenia do programu:


1) wykonywanie zawodu lekarza lub pielęgniarki w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w zakresie POZ na terenie województwa mazowieckiego,
2) posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza lub pielęgniarki,
3) wyrażenie zgody na udział w szkoleniu.
Wszystkie kryteria włączenia do programu muszą być spełnione jednocześnie.

 

Dowiedz się więcej o projekcie dzwoniąc na naszą infolinię:

500 260 902