Gdzie będziemy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla seniorów oraz w spotkaniach informacyjnych z udziałem lekarzy i dietetyków dotyczących zapobiegania i leczenia cukrzycy.

Najbliższe miejsca i terminy konsultacji:

 

 

 

L.p Data        Miejsce konsultacji Godzina Status
1 14.09.2019 Park Szczęśliwicki 12.00

planowana

2 16.09.2019 Nowa Sucha Gminny Ośrodek Kultury 9.00-17.00

planowana

3 20.09.2019 Obryte - Dom Pomocy Społecznej 9.00-18.00

planowana

4 21.09.2019 Bogate 9.00 planowana
5 22.09.2019 Gołymin GOPS 10.00 planowana
27.09.2019 Warszawa Kombatant 9.00 planowana
28.09.2019 Warszawa Klub Seniora Gocław 9.00 planowana
5.10.2019 Otwock 10.00 planowana
5.10.2019 Sobienie Jeziory

9.00

planowana
10 11.10.2019 Karniewo

10.00

planowana
11 26.07.2019 Dom Pomocy Społecznej Chemik Warszawa ul. Korotyńskiego 10 9.00-17.00

 zrealizowana

12 27.07.2019 Dom Seniora Harmonia Pruszków ul. Ożarowska 2  9.00-17.00 zrealizowana
13 31.07.2019 Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach ul. Lubelska 50 9.00-17.00 zrealizowana
14 2.08.2019 Dom Opiekuńczo Leczniczy Pilaszków koło Ożarowa ul. Nowowiejska 137 9.00–17.00 zrealizowana
15 01.08.2019  Ciechanów Dom Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 9.00–17.00 zrealizowana
16 26.08.2019

Radzymin, impreza łączona: 9-13 Dom Pomocy

Społecznej przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz

Przychodnia Zdrowia także przy tej samej ulicy

14.00–20.00 zrealizowana
17 27.08.2019 Szczutowo Hala Sportowa 9.00- 7.00 zrealizowana
18 31.08.2019 Szelków - Gminny Ośrodek Kultury 9.00-17.00 zrealizowana
19 07.09.2019 Warszawa Dni Targówka impreza plenerowa 9.0 – 17.00 zrealizowana

Dowiedz się więcej o projekcie dzwoniąc na naszą infolinię:

500 260 902