Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Projekty dofinansowane przez Ministerstwo Zdrowia

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020 – w trakcie realizacji(link)

Wyposażenie / doposażenie w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych zakładów diagnostyki obrazowej w roku 2019 - zrealizowane

Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej - zrealizowane

Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 - zrealizowane