Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.- etap I

Zakres rzeczowy zadania realizowany w 2019:

 • Defibrylator  - 1 szt.
 • Respirator transportowy - 2 szt.
 • Głowica do aparatu USG - 1 szt.
 • Aparat Sokołowskiego do nastawiania złamań - 1 szt.
 • Bieżnia rehabilitacyjna -1 szt.
 • Elektryczny rotor do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych - 1 szt.
 • Stół operacyjny z napędem hydraulicznym - 1 szt.
 • Diatermia elektrochirurgiczna - 1 szt.
 • Myjnia do endoskopów - 1 szt.
 • Stół transportowo- zabiegowy - 1 szt.
 • Inhalator mobilny do pracy ciągłej - 2 szt.
 • Aparat USG - 1 szt.
 • Łóżko porodowe z wyposażeniem - 1 szt.
 • Kardiotokografy z wyposażeniem i monitorowaniem matki - 7 szt.
 • Lampa szczelinowa - 1 szt.
 • Tonometr bezdotykowy - 1 szt.
 • Autoklaw - 1 szt.
 • Elektrokardiograf na wózku - 1 szt.
 • Komputer sterujący tomografem okulistycznym - 1 szt.
 • Stół operacyjny ogólno chirurgiczny - 1 szt.
 • Dermatom - 1 szt.
 • Kompletny system do stabilizacji głowy - 1 szt.
 • Aparat do ultrasonografii - 1 szt.
 • Kardiomonitor - 1 szt.
 • Łóżko bariatryczne z wagą - 1 szt.
 • Videolaryngoskop z wyposażeniem - 1 szt.
 • Monitor zwiotczenia mięśni z interfejsem -  1 szt.
 • Aparat do ogrzewania pacjenta - 3 szt.
 • Napędy traumatologiczne - 1 szt.
 • Monitor rzutu serca - 1 szt.
 • Dygestorium metalowe - 1 szt.
 • Aparat USG - 1 szt.

 

Całkowity koszt zadania wynosi 2 648 800,00 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 2 622 312,00 PLN

Wkład własny Spółki – 26 488,00 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – 30.09.2019r.

 

Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego

logo_mazowsze.png [19.60 KB]