Naprawa Angiografu Dwupłaszczyznowego

 

Całkowity koszt zadania wynosi 194 837,40 PLN w tym:

Dofinansowanie Samorządu Województwa Mazowieckiego – 192 889,03 PLN

Wkład własny Spółki – 1 948,37 PLN

Termin realizacji przedmiotowego zadania – 28.06.2019r.

 

Inwestycja realizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego