W MARSZAŁKOWSKICH SZPITALACH RUSZAJĄ KILKUSETMILIONOWE INWESTYCJE - między innymi nasz szpital będzie beneficjentem!

03-02-2021

20210202_094918.jpg

Za nami konferencja prasowa dotycząca największych inwestycji, jakie rozpoczyna w tym roku Samorząd Mazowsza. 

Samorząd województwa przeznaczy w 2021 r. ponad 27 mln zł, abyśmy mogli rozwijać się i zmieniać dla Państwa.

Wśród kluczowych zadań w ramach inwestycji w Szpitalu Bródnowskim znalazły się:

- modernizacja instalacji wody użytkowej i kanalizacji (8,3 mln zł);

- adaptacja IV piętra budynku ,,C' dla potrzeb zespołu oddziałów Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji wraz z realizacją sali operacyjnej oraz zakupem wyposażenia specjalistycznego (8 mln zł);

- adaptacja V piętra budynku ,,C" dla potrzeb zespołu oddziałów Okulistyki wraz z budową sali operacyjnej oraz zakupem wyposażenia specjalistycznego (6 mln zł);

- kontynuacja informatyzacji poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych (1,3 mln zł);

- działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego (335 tys. zł);

- modernizacja instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej (146 tys. zł);

- zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego (58 tys. zł).

Przed nami także realizacja projektów z myślą o potrzebach naszych pacjentów:

  1. Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków- program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków (993 tys. zł) wybrane przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza(link).
  2. Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego (830 tys. zł), projekt wybrany przez mieszkańców Mazowsza w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza(link).

 

Największym projektem, który rozpoczynamy w tym roku to przygotowania do przebudowy budynków H i D (1,2 mln zł w roku 2021 na etap wstępnych projektów i planowania):

To inwestycja długoletnia, która docelowo znacząco zwiększy powierzchnię i tym samym możliwości szpitala. Nowe powierzchnie planujemy przeznaczyć na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Intensywnej Terapii, Zespołu Oddziałów Neurologii oraz oddziału dedykowanego dla pacjentów zakażonych COVID-19 lub innymi chorobami zakaźnymi, który po zakończeniu epidemii udostępni powierzchnię oraz sprzęt jednemu z obecnych oddziałów. W ramach I etapu inwestycji w 2021 roku planowane jest opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
 

Dzięki decyzji Samorządu Województwa Mazowieckiego możemy kontynuować zmiany, które pomogą nam zabezpieczać zdrowie mieszkańców w nowoczesnej, ergonomicznej infrastrukturze. Z postępami prac będziemy się z Państwem dzielić na bieżąco. Już nie możemy się doczekać rozpoczęcia działań.