Składamy gratulacje Pani Beacie Szyszce, która uzyskała tytuł naukowy Doktora

29-05-2019

2_Szyszka.jpg

Składamy najserdeczniejsze gratulacje Pani Beacie Szyszce – wspaniałej Pielęgniarce, Koordynatorce Świadczeń Pielęgnacyjnych Bloku Operacyjnego, która w dniu 28 maja 2019 roku uzyskała tytuł naukowy Doktora. Jesteśmy dumni Pani Beato! 

Tytuł doktora stanowi namacalny dowód na to, że nasz zespół pragnie stale podnosić swoje kwalifikacje, każdego dnia starając się rozwijać swoje umiejętności i wiedzę medyczną. A to wszystko dla naszych pacjentów…

Dziękujemy i cieszymy się , że tak zdolni ludzie chcą wspólnie z nami budować Szpital Bródnowski.