Pikniki Rodzinne w Warszawie

19-09-2018

20180916_120112_resized.jpg

W miniony weekend uczestniczyliśmy w Piknikach Rodzinnych na terenie Warszawy.

W sobotę, 15 września, odbył się Piknik Rodzinnym Mazowieckiego Forum Samorządowych Zawodów Zaufania Publicznego, w parku Edwarda Rydza - Śmigłęgo przy pomniku „Chwała Saperom”.

W niedzielę, 16 września, w parku Szczęśliwickim odbył się XVI Rodzinny Piknik Integracyjny. Mazowiecki Szpital Bródnowski był częścią „Miasteczka Zdrowia” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Podczas pikników:

Przebadano osoby w kierunku wykrycia cukrzycy (pomiar ciśnienia, glukoza przygodna, hemoglobina glikowana, konsultacja lekarza diabetologa, konsultacja dietetyka) – nie wykryto przypadków wymagających dodatkowej diagnostyki czy hospitalizacji;

Przekazano informacje na temat możliwości uzyskania pomocy w zakresie wsparcia w ramach projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wsparcia Środowiskowego Osób  z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrożenie”  zainteresowanym i rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi. Doradcy ds. zdrowienia  udzielili  kilkudziesięciu porad; Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020  i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;

Przeprowadzono wstępne ankiety w zakresie wykrycia nowotworów głowy i szyi oraz udzielono informacji na temat projektu pn. „Profilaktyka nowotworów głowy i szyi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Osoby które wypełniły ankietę zostaną umówione na konsultacje do Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., w przypadku zakwalifikowania się do projektu, uzyskają bezpłatną możliwość skorzystania z pakietu badań w kierunku wykrycia wirusa HPV.