Alleluja, Alleluja !

17-04-2019

1zyczenia_20190520063036.jpg

Alleluja, Alleluja!

Z okazji zbliżającej się Wielkiej Nocy,

świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

pragniemy życzyć Państwu wiele radości z tego niezwykłego wydarzenia.

Niech ten czas będzie dla Państwa okazją do umacniania więzi rodzinnych

oraz wspólnego, ufnego patrzenia w najbliższą przyszłość.