Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

edytuj
Sekretariat: 22 326 54 04
Rejestracja Medycyny Nuklearnej
22 326 54 06

SCYNTYGRAFIA PERFUZYJNA SERCA - przygotowanie

W skład zakładu wchodzą:

  • Poradnia Medycyny Nuklearnej

  • Pracownia Diagnostyki Izotopowej

Pracownia Medycyny Nuklearnej 

Wyposażona jest w cztery gamma kamery pozwalające na wykonywanie pełnego zakresu badań radioizotopowych. Należy ona do jednej z najlepiej wyposażonych pracowni w Polsce. Nowoczesna aparatura zainstalowana w tej pracowni pozwala na wykonanie każdego typu badania. W Pracowni wykonuje się około 30 typów badań radioizotopowych.

Spośród całej gamy badań na uwagę zasługują badania perfuzji mięśnia sercowego i mózgu, a także badania z zastosowaniem znakowanych leukocytów i przeciwciał monoklonalnych (w diagnostyce czerniaka), badania nadnerczy, cysternografia, badania przytarczyc, badania z zastosowaniem znaczników receptorowych (somatostatyny). Badania radioizotopowe, przedstawiając zaburzenia o charakterze czynnościowym, stanowią cenne uzupełnienie wyników innych technik obrazowych, a niejednokrotnie, jako jedyne, pozwalają na określenie zmiany chorobowej.

Obok badań diagnostycznych w Pracowni Medycyny Nuklearnej prowadzone jest leczenie z zastosowaniem radioizotopów. Działalność ta stanowi integralną część procedur stosowanych w tej Pracowni. Leczenie z zastosowaniem radioizotopów ma charakter nieinwazyjny i jest bezpieczne.

Stosuje się preparaty, które w sposób wybiórczy gromadzą się w zmienionej chorobowo tkance, niszcząc ją. Ponieważ prawie wszystkie radioizotopy stosowane w tym celu emitują promieniowanie beta o grubości połowiącej dla tkanek rzędu kilku milimetrów, leczenie może być prowadzone w sposób ambulatoryjny. Do podstawowych technik leczniczych należy leczenie nadczynności tarczycy i wola tarczycy z zastosowaniem 131-I, leczenie przeciwbólowe u chorych z przerzutami nowotworowymi do kości z zastosowaniem 89-Sr  oraz tzw. synowiektomia radioizotopowa, pozwalająca na nieinwazyjne leczenie stanów wysiękowych w stawach. 
Na podkreślenie zasługuje utworzenie specjalistycznej przychodni leczenia radioizotopowego schorzeń tarczycy, której celem jest nie tylko kwalifikowanie chorych do leczenia radioizotopowego i prowadzenie leczenia, ale także wieloletnia kontrola chorych po leczeniu. Punkt ten zapewnia więc pełnoprofilową opiekę nad chorymi.

Pracownia Badań Hormonalnych 

Wyposażona jest w nowoczesny system analityczny umożliwiający wykonywanie około 40 różnych oznaczeń: poziomu hormonów tarczycy, przeciwciał przeciw tarczycowych, całej gamy hormonów płciowych, markerów nowotworowych, insuliny i peptydu C. Na podkreślenie zasługują wprowadzane obecnie oznaczenia alergenów. Badania te wykonywane będą na nowoczesnej aparaturze przeznaczonej do tego celu. Oznaczenia będą miały charakter panelowy, tzn. z jednej próbki krwi będzie wykonane oznaczenie wskazujące, czy u chorego występuje alergia (czy też objawy chorobowe związane są ze schorzeniem na innym tle), po potwierdzeniu wstępnego rozpoznania aparat będzie automatycznie wykonywał oznaczenia przedstawiające w jakiej grupie związków należy poszukiwać alergenu i wreszcie wykonywał oznaczenia w wybranym typie możliwych alergenów. Tego typu procedura pozwala na szybkie określenie przyczyny alergii. Rozszerzenie zakresu oznaczeń o oznaczenia alergologiczne związane jest z utworzeniem przychodni alergologicznej na terenie Szpitala. Pozwoli to na kompleksową diagnostykę i leczenie schorzeń tego typu.

Pracownia Brachyterapii guzów gałki ocznej i oczodołu 

Powstała w oparciu o fundusz współpracy polsko-szwajcarskiej (w związku z wygraniem zaproponowanego programu naukowo-klinicznego).

Pracownia ta, we współpracy z oddziałem okulistycznym specjalizuje się w leczeniu guzów gałki ocznej techniką polegającą na wszczepianiu na okres kilku dni odpowiednich źródeł promieniowania jonizującego w pobliżu guza nowotworowego. Obecnie w Polsce istnieją tylko pojedyncze oddziały prowadzące tego typu terapię. Stosuje się 125-I jako podstawowy radioizotop leczniczy. Radioizotop ten stosowany jest w większości ośrodków w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Ze względu na dotychczasowy potencjał Zakładu i planowane zakupy aparatury specjalistycznej Pracownia ta należy do najlepiej wyposażonych ośrodków tego typu w Polsce.

edytuj

Nasi specjaliści

 Leszek Królicki

Prof. dr hab. n med. Leszek Królicki

Zakładowy Koordynator
Krajowy Konsultant Medycyny Nuklearnej