Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

 

edytuj
e-mail: medycynapracy.gorczewska@brodnowski.pl

Napisz jakiego zakresu badań z Medycyny Pracy potrzebujesz, a my odeślemy ofertę.

edytuj
Medycyna Pracy
ul. Górczewska 89
22 321 12 38
Fizjologia pracy
ul. Górczewska 89
22 321 12 98
Medycyna Pracy
ul. Pawińskiego 2
22 257 04 06
Psychologia pracy
ul. Pawińskiego 2
22 257 04 34

Lekarze i pielęgniarki medycyny pracy Centrum ATTIS są swoją pracą rzetelnie wypełniają ideę ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy utworzonej „ w celu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy…, a także w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej.”

WŁASNA BAZA DIAGNOSTYCZNA I SPECJALISTYCZNA W PEŁNYM ZAKRESIE

Badania laboratoryjne.
Badania diagnostyczne (m.in. EKG, audiomeria, spirometria).
Badania fizjologii pracy: badanie czucia wibracji (palestezjometria), próba oziębieniowa z termometrią skórną i próbą uciskową.
Badania psychologiczne:
– kierowców – psychotechnika;
– na broń myśliwską, sportową, osobistą;
– osobowości i przydatności zawodowej (np. sędziów, prokuratorów, kuratorów, komorników);
– testy aparaturowe badające szybkość i dokładność reakcji na bodźce, koordynację wzrokowo-ruchową
(np. operator: wózka widłowego i akumulatorowego, suwnicy, koparki, ładowarki, dźwigu, żurawia, itd.).

MEDYCYNA PRACY

Obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki medycznej spoczywa na pracodawcy. Każdy Pracodawca zobowiązany jest do zawarcia umowy na badania profilaktyczne określone w art. 229 Kodeksu pracy. Wzór umowy zawierający skierowanie na badanie oraz cennik.
Koszty związane z badaniami profilaktycznymi ponosi pracodawca.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o Służbie Medycyny Pracy (Dz.U. 1997 Nr 96 poz. 593, z póź. zm.).

Opieka medyczna w zakresie medycyny pracy

Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe, kontrolne – polegają na określeniu predyspozycji pracownika na określonym stanowisku w konkretnych warunkach.

 • badania wstępne – przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy lub jeżeli występują nowe zagrożenia i czynniki szkodliwe;
 • badania okresowe – obowiązuje osoby pracujące już na danym stanowisku – przed zakończeniem ważności poprzedniego orzeczenia;
 • badania kontrolne – obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy przez pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni;

Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych zależy od:

 • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy;
 • stanu zdrowia osoby badanej.

Dokumenty wymagane podczas zgłoszenia się na badania profilaktyczne

 • skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez pracodawcę, opisujące warunki i zagrożenia związane ze stanowiskiem pracy;
 • dokument tożsamości ze zdjęciem;
 • w przypadku badania kontrolnego: zaświadczenie od lekarza o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna dot. przebytego leczenia.

Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne pozwalają wykluczyć lub wykryć schorzenia będące przeciwwskazaniem do pracy w kontakcie z żywnością lub schorzeń przenoszonych drogą kropelkową u osób, których charakter pracy wymaga kontaktu z ludźmi (np.: gastronomia, służba zdrowia, oświata, itp.).

Zgodnie z Ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, pracownicy wykonujący prace, w czasie których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, powinni mieć wykonane badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz posiadać „Zaświadczenie lekarskie z badania przeprowadzonego do celów sanitarno-epidemiologicznych”.

W skład badania wchodzi:

 • konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia:
 • trzykrotne badanie kału na nosicielstwo (w przypadku pierwszej wizyty);
 • RTG klatki piersiowej (jeśli Pacjent nie posiada aktualnego).

Lekarskie przeglądy stanowisk pracy

Przegląd i opis stanowisk pracy służy lekarzom, jako dodatkowa informacja w czasie badania pracowników Państwa firmy. Termin wizytacji jest ustalany indywidualnie.

Udział lekarza medycyny pracy w komisjach BHP

Zgodnie z Rozdz. XI Kodeksu Pracy obowiązek powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy mają pracodawcy, zatrudniający więcej niż 250 pracowników. Pracodawca zapewnia udział lekarza medycyny pracy w pracach Komisji.

Szczepienia pracownicze

Szczepienia pracowników zapewniają ochronę im samym i wszystkim, z którymi mają bezpośredni kontakt, jak również zabezpieczają ciągłość pracy, a przez to stabilność biznesową przedsiębiorstw. Choroby zakaźne są niebezpieczne dla zdrowia ludzi, a zagrożenie często może wynikać ze sposobu lub warunków wykonywania pracy.

Szczepienia pracownicze dotyczą przede wszystkim pracowników wykonujących poniższe prace:

 • przy produkcji i dystrybucji żywności;
 • przy usuwaniu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi;
 • wymagające kontaktu z glebą lub związane z hodowlą zwierząt;
 • związane z kontaktem z krwią oraz innymi płynami ustrojowymi człowieka.

Pracodawca zobowiązany jest informowania pracowników o szczepieniach zalecanych na ich stanowiskach pracy oraz zapewnienia ich realizacji. Koszt szczepień ponosi pracodawca.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników (Dz. U. 2012 poz.40).

Szczepienia pracownicze mogą być wykonywane podczas wizyty w Poradniach Medycyny Pracy Centrum ATTIS oraz w siedzibie firmy podczas akcji szczepień wyjazdowych.

Wniosek o objecie opieka profilaktyczna na własny wniosek

 

 

edytuj
Kontakt: 
22 321 12 92 pon.- pt. 7.30-13.30
e-mail: fizjologiapracy.gorczewska@brodnowski.pl
ul. Górczewska 89
Gabinet 202 piętro II w budynku szpitala

Gabinet Palestezjometrii (Ocena Czucia Wibracji)

Gabinet Badań Naczyniowych (Próba Oziębieniowa, Termometria Skórna, Próba Uciskowa)

 

Zakres badań:

Palestezjometria ocenia zaburzenia czucia wibracji tj. dysfunkcje obwodowego układu nerwowego. Badanie polega na wyznaczaniu najmniejszych wyczuwalnych amplitud ruchu drgającego poprzez pobudzanie mechanoreceptorów znajdujących się na opuszkach palców (II-IV) obu rąk. W cyklu pomiarowym powtarzanym kilkakrotnie (3 zakresy częstotliwości) wyznaczana jest średnia wartość progowa (wynik z opisem w dniu badania).

           

Próba oziębieniowa z termometrią skórną (czynnościową) i próbą uciskową ocenia zdolność przepływu krwi przez naczynia włosowate i diagnozuje wczesne zaburzenia naczynioruchowe. W ocenie tych zmian wykorzystywany jest bodziec zimna, który prowokuje wystąpienie reakcji naczynioskurczowych. Badanie polega na oziębianiu dłoni przez 10 min.
w temp.100C (lub 140C) i rejestrowaniu zmian w przepływie krwi obwodowej pod postacią m. in. bielenia czy sinienia palców dłoni, ocenie prawidłowego napięcia ścian naczyń krwionośnych oraz analizie dynamiki zmian temp. w poszczególnych fazach (wynik z opisem w dniu badania).

 

Realizacja badań:

 • bezpłatnie – na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy

 • odpłatnie – zgodnie z obowiązującym cennikiem - nie wymagane skierowanie

Przygotowanie do badania (warunki badania):

 • ciepłe dłonie” (temperatura dłoni powinna być powyżej 300C ). W przypadku, gdy temp. rąk nie będzie odpowiednia, zgodnie z procedurą należy odczekać w temperaturze otoczenia 15-30 min.;

 • po „okresie adaptacyjnym” dłonie mogą być jeszcze dogrzewane. Dlatego należy zgłaszać się do pracowni nieco wcześniej (ok.15 min.). W okresie jesienno-zimowym i w chłodne dni wiosenno-letnie zalecamy też zakładać do badania ubranie z długim rękawem.   

Badania stosowane są:

 • w profilaktyce zawodowej (badania wstępne, okresowe, kontrolne)

 • w diagnostyce i orzecznictwie chorób zawodowych (np. zespole wibracyjnym, zespole cieśni nadgarstka)

 • w diagnostyce chorób pozazawodowych (np. polineuropatiach, obwodowych neuropatiach, cukrzycy, miażdżycy, chorobie Raynauda, stanach zapalnych, pourazowych itp.)

Badania są:

dedykowane dla  osób pracujących w narażeniu na:

 • drgania mechaniczne przekazywane na kończyny górne - wibracja miejscowa

  (np. operatorzy ręcznych narzędzi pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych, spalinowych, maszyn i pojazdów sterowanych np. dźwigniami itp.);

 • chlorek winylu (np. praca przy produkcji wyrobów z termoplastycznych tworzyw sztucznych).

 

zalecane pracownikom narażonym na:

 • przewlekłe działanie zimna - mikroklimat zimny (np. praca w przetwórstwie chłodniczym, mięsnym, rybnym);

 • urazy mechaniczne i mikrourazy związane ze sposobem wykonywania pracy (np. praca

  w budownictwie-wymuszone pozycje rąk, monotypowe ruchy kończyn, zginanie

  i prostowanie w stawach, nadmierne obciążanie ciężarem);

 • zatrucia metalami i substancjami chemicznymi  (np. praca w kontakcie z ołowiem, talem lub jego związkami).   

 

edytuj
Kontakt: 
22 257 04 34 pon.- pt. 7.30-15.00
fax 22 257 04 33
Pawińskiego 2

Pracownia Psychologii Pracy to miejsce, w którym kładziemy nacisk na komfortowe warunki pracy dla badanych. Staramy się stworzyć przyjazną i spokojną atmosferę umożliwiającą miarodajny wynik badania psychologicznego. Każdy klient jest traktowanych indywidualnie i z szacunkiem. Badania są przeprowadzane osobno lub w bardzo małych grupach. Kładziemy nacisk na wytłumaczenie powodu wykonywania każdego zadania oraz na informacje zwrotne po badaniu. Zależy nam, by badany był świadomy celu oraz efektów swojej pracy.

 

Badania psychologiczne osobowości i przydatności zawodowej w pełnym zakresie:

Badania psychologiczne kierowców (tzw. psychotechnika): 

 • zawodowych, prowadzących: ciężarówki, autobusy, busy, taksówki

 • pojazdów uprzywilejowanych w ruchu

 • pojazdów służbowych

 • kandydatów na kurs prawa jazdy kat.: C, CE, D, DE

 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy

 • osób skierowanych na badanie z Urzędu po przekroczeniu limitu punktów karnych

 • sprawców wypadków drogowych

 • prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych

Badania operatorów:

 • wózków: widłowych, akumulatorowych, jezdniowych, meleksów

 • suwnic

 • maszyn w ruchu

 • koparek, koparko-ładowarek, ładowarek

 • dźwigów

 • żurawi wieżowych

 • maszyn budowlanych, drogowych

  i wiertniczych

 • do pracy na wysokości

Badania psychologiczne na broń:

 • gazową i bojową - do ochrony osobistej, osób

  i mienia

 • myśliwską do celów łowieckich

 • sportową (palną i pneumatyczną)

 • do rekonstrukcji historycznych

 • kolekcjonerską

 • pamiątkową

 • szkoleniową

Badania psychologiczne:

 • Sędziów

 • Prokuratorów

 • Kuratorów

 • Komorników

 • Detektywów

 • Służby Leśnej

 • Straży Gminnej i Miejskiej

 • Inspektorów Transportu Drogowego

 • Agentów Ochrony Kwalifikowanej

 

Ponadto wykonujemy badanie widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie (tzw. ciemnia).

 

Jak wygląda badanie?

Badanie psychologiczne trwa od godziny do około dwóch godzin (w zależności od tempa pracy badanego) i bada trzy obszary funkcjonowania osoby:

 • predyspozycje danej osoby do wykonywania określonego zawodu (z uwzględnieniem funkcjonowania

  w trudnych sytuacjach),

 • sprawność intelektualną (koncentracja oraz logiczne myślenie),

 • sprawność motoryczną (koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz refleks).

Jak przygotować się do badania? 

 • Jeśli posiadasz, to weź ze sobą skierowanie na badanie (od lekarza, pracodawcy lub z urzędu w zależności

  od rodzaju badania).

 • Obowiązkowo zabierz ze sobą dokument potwierdzający twoją tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy

  lub paszport).

 • Bądź wypoczęty i zdrowy (pamiętaj, że badanie nie może się odbyć podczas zwolnienia lekarskiego!).

 • Przez 48 godzin przed badaniem nie spożywaj alkoholu.

 • Jeśli używasz, to zabierz ze sobą okulary lub soczewki.

 • Załóż obuwie na płaskiej podeszwie.