Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
edytuj
Sekretariat: 22 326 57 52
e-mail: neonatologia@brodnowski.pl
blok "E"
Zakładowy Koordynator
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych
22 326 59 84
22 326 57 74

Uwaga!

Nasz Oddział ma III (najwyższy) stopień referencyjności - co to znaczy? Dokładnie tyle, że jest to jeden z najlepszych oddziałów w Polsce. Za nami remont i wymiana sprzętu, ale zespół jest ten sam – ciągle najlepszy!

W skład Zespołu Oddziałów Neonatologii wchodzi:

  • 6 stanowisk intensywnego nadzoru medycznego,

  • 5 stanowisk opieki ciągłej, 

  • 5 stanowisk opieki pośredniej oraz

  • 24 miejsca dla matek z dzieckiem w systemie rooming-in.

Nad zdrowiem i życiem naszych małych i dużych pacjentów czuwa wysoko wykwalifikowany doświadczony personel, który poprzez ustawiczne szkolenia stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

Oddział zatrudnia:

  • 6 lekarzy ze specjalizacją z zakresu neonatologii, oraz 4 z pediatrii, a 2 z tytułem doktora nauk medycznych,

  • 5 lekarzy w trakcie specjalizacji z neonatologii.

Uzyskane przez personel umiejętności praktyczne i teoretyczne pozwalają na wykonywanie, w przypadku wskazań klinicznych, badań ultrasonograficznych mózgu, jamy brzusznej, badania echokardiograficznego.  

Pielęgniarki zatrudnione w naszym oddziale  posiadają w większości wyższe wykształcenie, specjalizację pediatryczną, kursy kwalifikacyjne z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego, neonatologicznego, anestezjologii i intensywnej terapii, kursy specjalistyczne ze szczepień ochronnych, resuscytacji, kursy dokształcające z zakresu laktacji i krwiodawstwa.

Dodatkowo zapewniamy konsultacje okulistyczne, chirurgiczne, neurologiczne, ortopedyczne, kardiologiczne u pacjentów, którzy tego wymagają. W ramach Oddziału prowadzimy rehabilitację oddechową, a także ogólnorozwojową.

Dzieci w trakcie pobytu otrzymują wszystkie obowiązkowe szczepienia zgodnie z kalendarzem szczepień, pobieramy też krew na badania przesiewowe i wykonujemy przesiewowe badanie słuchu. Wcześniaki, które nie ukończyły 32 tygodnia ciąży przebywające w naszym oddziale otrzymują profilaktykę infekcji RSV – preparat Synagis.

Oddział Rooming-In

Oddział dysponuje 24 łóżkami w salach jedno- lub trzyosobowych z dostępnym węzłem sanitarnym na każdej sali oraz stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Podczas pobytu w naszym szpitalu dzieci znajdują się pod opieką pielęgniarek noworodkowych, które pomagają i uczą matki naszych pacjentów zasad prawidłowej pielęgnacji oraz karmienia piersią. 

W wyposażeniu Oddziału znajdują się również laktatory elektryczne dostępne dla potrzebujących matek.  

Codziennie każde z naszych dzieci jest badane przez lekarza, który ocenia stan dziecka i ewentualne odchylenia od stanu prawidłowego. W przypadku wskazań klinicznych Oddział dysponuje możliwością wykonania specjalistycznych badań laboratoryjnych, ultrasonograficznych, radiologicznych, badania holterowskiego, elektrokardiograficznego (EKG), echokardiograficznego. Jeśli stan dziecka pozostaje bez odchyleń w trakcie pobytu, a wywiad okołoporodowy nie był obciążony, zwykle pobyt dziecka w Oddziale trwa około 2 dni po porodzie siłami natury i 3 dni po cięciu cesarskim.

Oddział Patologii Noworodka

Oddział Patologii Noworodka po remoncie został oddany do użytku w 2017 roku. W świeżo wyremontowanym Oddziale znajdują się 3 sale przeznaczone dla wcześniaków wypisanych z Oddziału Intensywnej Terapii Noworodka, bądź przyjętych z poza Oddziału.  Do Oddziału Patologii Noworodka przyjmujemy dzieci z żółtaczką, infekcją dróg moczowych, niedokrwistością, wymagającą transfuzji krwi i podania erytropoetyny. Dla matek dzieci przyjętych do Oddziału Patologii Noworodka z domu przeznaczamy jedną salę, na której matka ma możliwość stałego przebywania z dzieckiem i karmienia piersią. Oddział dysponuje pokojem laktacyjnym,  który zapewnia komfort matkom  potrzebującym miejsca do  odciągania pokarmu dla hospitalizowanych dzieci.

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka

Oddział Intensywnej Terapii Noworodka, jako ośrodek III poziomu referencyjności jest przystosowany do ratowania skrajnie niedojrzałych noworodków, ale także urodzonych o czasie, których zdrowie i życie jest zagrożone.  Oddany po remoncie w 2017 roku, obecnie wyposażony jest w 4 stanowiska Intensywnej Terapii – w najbliższym czasie ta liczba zostanie zwiększona do 6. Mamy możliwość stosowania najnowocześniejszych technik wspomagania oddechu dzięki nowozakupionemu sprzętowi. Dysponujemy możliwością stosowania hipotermii dla dzieci urodzonych w zamartwicy, oraz terapii tlenkiem azotu dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Do oddziału przyjmujemy noworodki, które wymagają leczenia specjalistycznego, przekazywane z oddziałów o niższym poziomie referencyjności.

Poradnia Neonatologiczna

Dzieci, których pobyt w Oddziale był powikłany problemami okresu noworodkowego,  kontrolujemy w naszej przyszpitalnej Poradni Neonatologicznej znajdującej się w tym samym budynku. Udzielamy tam również konsultacji noworodkom urodzonym poza naszym szpitalem po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

W najbliższym czasie rozpocznie działalność Poradnia laktacyjna (komercyjna)

Szkoła Rodzenia

Na terenie szpitala działa szkoła rodzenia, w której zajęcia prowadzone są przez personel oddziałów położniczego i neonatologicznego.

Szkolenia

Oddział prowadzi działalność dydaktyczną tj. szkolenie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego studiujących w języku polskim, a także młodych lekarzy w czasie trwania stażu podyplomowego oraz w ramach staży cząstkowych do specjalizacji z pediatrii, chirurgii, położnictwa i ginekologii oraz neonatologii.

Ważny komunikat!

Zapraszamy do odwiedzin codziennie w godzinach 10-19.

Nasz Oddział od 29 marca 2021 dołączył do „Programu badań przesiewowych noworodków w Polsce w kierunku SMA”

edytuj

Koordynatorzy Oddziału

Magdalena Klemińska – Nowak

dr n. med.
Magdalena Klemińska – Nowak

Zakładowy Koordynator

Agnieszka Pieńkowska

Agnieszka Pieńkowska

Koordynator Świadczeń
Pielęgnacyjnych Zespołu

Aktualności - Neonatologia