Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

edytuj
Sekretariat: 22 326 58 24
Fax: 22 326 58 26
e-mail: wewnikard@brodnowski.pl
blok "C", II piętro
Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych i Obsługi Pacjentów
Lekarz Pododdziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
Kierownik/Zakładowy Koordynator (Konsultant)
Lekarz Dyżurny Oddziału
Pracownia Hemodynamiki
Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii
Poradnia Kontroli Stymulatorów
Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna (zapisy na kontrole urządzeń wszczepialnych oraz do poradni kardiologicznej)
22 326 56 31
22 326 55 46
22 326 58 24
22 326 55 05
22 326 53 98 / 22 326 53 99
22 326 53 86 fax. 22 326 58 28 e-mail: stymulatory@brodnowski.pl
22 326 53 89
22 326 52 26

Zespół Oddziałów jest bazą dla Katedry i Kliniki Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego (WL) Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM - zapraszamy na stronę: kardiologia.wum.edu.pl, w skład której wchodzą:

 • Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Zakład Kardiologii Sportowej i Nieinwazyjnej Diagnostyki Kardiologicznej (kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.);
 • Zakład Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej (zapraszamy na stronę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

W Zespole Oddziałów oraz Katedrze i Klinice Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WL WUM, w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbywają specjalizacje z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych lekarzy w ramach rezydentury, jak również umowy cywilno-prawnej. Klinika prowadzi Państwowy Egzamin Specjalizacyjny z zakresu kardiologii.

Odbywają się także kursy specjalizacyjne z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych dla lekarzy specjalizujących się w innych dziedzinach medycyny.

W Katedrze prowadzone są studia doktoranckie, na bazie Oddziału prowadzone są zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego, fizjoterapii i elektroradiologii WUM.

 zespol oddzialu kardiologi

Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego w ciągu roku leczy i diagnozuje około 3400-3600 chorych. Ponad 75% stanowią chorzy kardiologiczni.

Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego ma 61 łóżek. W jego skład wchodzą:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych - 12 łóżek,

 • Oddział Kardiologiczny - 49 łóżek, w tym:

  • Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (sala "R") - 17 łóżek,

  • Pododdział Hemodynamiki – 7 łóżek,

  • Pododdział Elektroterapii i Elektrofizjologii - 4 łóżka,

  • Pododdział Kardiologii Zachowawczej – 21 łóżek.

oraz pracownie:

 • Pracownia Hemodynamiki,

 • Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii,

 • Pracownia Echokardiografii,

 • Pracownia Testów Wysiłkowych,

 • Pracownia Holterowska,

 • Pracownia Elektrokardiografii.

i poradnie:

 • Poradnia Kardiologiczna,

 • Poradnia Nadciśnieniowa,

 • Poradnia dla kobiet w ciąży,

 • Poradnia Kontroli Stymulatorów/Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca.

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego  

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (PINK) liczy 17 łóżek monitorowanych. Składa się z 8 łóżek sali "R" oraz 9 łóżek na salach poerkowych. Doświadczony zespół lekarski i pielęgniarski prowadzi leczenie chorych z zagrożeniem życia z przyczyn kardiologicznych, w tym chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi/ostrym zawałem serca, wymagających interwencji hemodynamicznej. Pododdział dysponuje sprzętem do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, ciągłej terapii nerkozastępczej i ultrafiltracji oraz czasowej stymulacji endokawitarnej. Posiada całodobowy dostęp do diagnostyki ultrasonograficznej i echokardiograficznej. W pododdziale wykonuje się także kardiowersje elektryczne, monitorowania są pacjenci z zaburzeniami rytmu i przewodzenia oraz po zabiegach elektroterapii. W PINK łącznie leczonych jest w ciągu roku około 2000 chorych.

Pracownia Hemodynamiki

W Pracowni Hemodynamiki wykonuje się ponad 2000 zabiegów rocznie, z czego połowę stanowią zabiegi ratujące życie, wykonywane w ramach całodobowego leczenia pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi. Pracownia ma ponad 15-letnie doświadczenie w kompleksowej diagnostyce i małoinwazyjnym (przezcewnikowym) leczeniu choroby wieńcowej. Obok diagnostycznych koronarografii, wykonywane są wszystkie typy zabiegów naprawczych na tętnicach wieńcowych: angioplastyki ze wszczepieniem stentów DES najnowszej generacji, rotablacje, czyli usuwanie zwapnień z tętnic wieńcowych oraz zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych tętnic (CTO). Jako wspomaganie zabiegów wykonywane są zabiegi ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) oraz pomiary cząstkowej rezerwy przepływu przez tętnice wieńcowe (FFR).

Od maja 2018 roku Pracownia posiada najnowszej generacji angiograf cyfrowy Philips Azurion 7 z systemem redukcji promieniowania, co przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta. Nie bez znaczenia dla jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem jest współpraca z wiodącymi ośrodkami kardiochirurgicznymi, w tym z Kliniką Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie i Kliniką Kardiochirurgii WUM. Nowoczesna aparatura medyczna zgromadzona w obrębie Pracowni oraz współpraca z wysokospecjalistycznymi Klinikami w obrębie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego zapewnia kompleksowe podejście do leczenia choroby wieńcowej i wielopoziomowej miażdżycy.

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentami z zaburzeniami rytmu serca i zaburzeniami przewodzenia, zajmuje się kwalifikacją do zabiegów inwazyjnych z zakresu elektroterapii i elektrofizjologii, wykonuje operacje wszczepiania urządzeń oraz przezskórne zabiegi leczenia arytmii (ablacje), a także sprawuje dalszą opiekę ambulatoryjną w ramach Poradni Kontroli Stymulatorów/Poradni Zaburzeń Rytmu.

W Pracowni wykonywane są następujące rodzaje zabiegów z zakresu elektroterapii:

 • wszczepienia wszystkich typów układów stymulujących serce, jedno– i dwujamowych,
 • wszczepienia kardiowerterów–defibrylatorów, jedno– i dwujamowych (z wyjątkiem urządzeń podskórnych typu S – ICD),
 • wszczepienia układów resynchronizujących serce, zarówno stymulatorów, jak i kardiowerterów – defibrylatorów.

We współpracy z Zespołem Pana Profesora Kułakowskiego z Kliniki Kardiologii Szpitala Grochowskiego1 wykonywane są także wszystkie zabiegi z zakresu elektrofizjologii, czyli diagnostyki (EPS) i leczenia inwazyjnego zaburzeń rytmu serca (częstoskurczów węzłowych, częstoskurczów u osób z zespołami preekscytacji, częstoskurczów przedsionkowych, trzepotania i migotania przedsionków, komorowych zaburzeń rytmu serca, włącznie z leczeniem burz elektrycznych) – ablacje RF    i krioablacje migotania przedsionków.

Pracownia oferuje pełną gamę urządzeń wszczepialnych, dostępnych na polskim rynku. Jest wyposażona w nowoczesny sprzęt elektrofizjologiczny i elektroanatomiczny 3D, akcesoria do ablacji PVAC oraz krioablacji.

Zabiegi ablacji migotania przedsionków oraz złożonych arytmii komorowych wykonywane są pod kontrolą nadal unikatowej echokardiografii wewnątrzsercowej (ICE). Pracownia dysponuje obecnie aparatem Vivid IQ. 

W zakresie usuwania urządzeń współpracujemy ze Szpitalami WIM, MSWiA i Instytutem Kardiologii.

Pracownia Echokardiografii

W Pracowni wykonywane są następujące rodzaje badań:

 • echokardiografia spoczynkowa,

 • echokardiografia obciążeniowa (w tym farmakologiczne próby obciążeniowe), 

 • echokardiografia przezprzełykowa,

 • pełen zakres opcji aparaturowych – nowe techniki.

Zespół

Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego:

 • Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch (Kierownik Katedry i Kliniki/Kliniczny Koordynator)

 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Braksator  (Zastępca Kierownika Kliniki/ II Koordynator Kliniczny)                             

 • Ewa Jarzyło – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego (Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich i Obsługi Pacjentów)

Pracownia Hemodynamiki:

 • Dr n. med. Marek Chmielewski (II Zastępca Kierownika Kliniki, Kierownik Pracowni)

 • Dr n. med. Maciej Janiszewski (Zastępca Kierownika Kliniki do spraw dydaktyki, rezydentur i staży specjalizacyjnych)

 • Dr n. med. Adrian Lewandowski

 • Dr n. med. Marcin Modzelewski

Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii

 • Dr Kamila Adach (Kierownik Pracowni)

 • Dr Łukasz Zieliński

 • Dr n. med. Jarosław Król

oraz lekarze współpracujący:

 • Dr hab. n. med. Jakub Baran

 • Dr n. med. Roman Piotrowski

 • Dr Tomasz Kryński

 • Dr Agnieszka Sikorska 

Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

 • Dr n. med. Wojciech Król (Kierownik Pododdziału)

 • Dr Edyta Kostarska-Srokosz

Oddział Kardiologii Zachowawczej

 • Dr n. med. Magdalena Rostek-Bogacka (Kierownik Oddziału)

 • Dr n. med. Wioletta Dyrla

 • Dr Lidia Dziobiak

Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Dr n. med. Iwonna Grzywanowska-Łaniewska (Kierownik Oddziału)

 • Dr Katarzyna Sierakowska-Sitkiewicz

 • Dr n. med. Włodzimierz Gierlak

Pracownia Echokardiografii

 • Dr Marcin Konopka (Kierownik Pracowni)

Pracownia Testów Wysiłkowych

 • Dr n. med. Andrzej Światowiec (Kierownik Pracowni)

Lekarze współpracujący z Oddziałem

 • Dr n. med. Dominika Klimczak-Tomaniak

 • Dr n. med. Agnieszka Jakubiak

 • Dr Małgorzata Barańska

 • Dr Rafał Krzyżewski

 • Dr n.med. Jarosław Rzezak

 • Dr n. med., mgr fizjoterapii Ewa Wujek-Krajewska

 • Dr n. med., mgr fizjoterapii Piotr Pietras

 • Mgr fizjoterapii Maja Sadkowska (doktorantka)

 • Mgr fizjoterapii Joanna Urbańska (doktorantka)

Lekarze rezydenci

 • Dr Katarzyna Alicka-Staszewska

 • Dr Mahmood Al-Obaidy Al-Zeena

 • Dr Diana Bajerczak-Siastała

 • Dr Monika Bargieł

 • Dr Maria Binkiewicz-Orluk

 • Dr Daniel Budnicki

 • Dr Roksana Gozdowska

 • Dr Yauhen Halenka

 • Dr Grzegorz Jas

 • Dr Aleksandra Jasińska

 • Dr Zuzanna Krępa

 • Dr Klaudia Kuźma

 • Dr Paulina Ładak

 • Dr Paulina Łazik

 • Dr Artur Marszałek

 • Dr Paweł Mastej

 • Dr Amelia Mądrecka

 • Dr Paweł Mularski

 • Dr Anna Pasierska

 • Dr Maria Sakwarelidze-Dziewierska

 • Dr Anna Sopińska

 • Dr Adam Szafraniec

 • Dr Monika Szmigiel

 • Dr Martyna Tandejko-Burdyna

 • Dr Dominika Trębacz

 • Dr Aleksandra Wilk

 • Dr Ewelina Zamecka

 • Dr Wojciech Zamielski

 • Dr Anna Żarek-Starzewska

 • Dr Dominik Żebrowski

Lekarz podczas specjalizacji:

 • Dr Agata Djaczenko

edytuj

Koordynatorzy Oddziału

Marek Kuch

Prof. dr hab. n. med. Marek Kuch

Kierownik Kliniki
Kliniczny Koordynator (Konsultant)

Ewa Jarzyło

Ewa Jarzyło

Koordynator Świadczeń Pielęgnacyjnych

Sprawdź też Oddziały Wewnętrzne w innej placówce

edytuj
choroby_wewnętrzne
Zakład Chorób Wewnętrznych
w Centrum Attis MSB
Centrum Attis MSB,
ul. Górczewska 89, Warszawa