Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Zespół Leczenia Środowiskowego

  • ul. Suwalska 11, tel. 22 811 28 21, 22 811 05 25,
  • ul. Rembielińska  8, tel. 22 811 28 21, 22 811 05 25,
  • ul. Remiszewska 14, tel. 516 319 573

Zespół sprawuje opiekę środowiskową nad mieszkańcami Targówka wymagającymi ciągłej, czynnej pomocy z powodu długotrwałych lub nawracających zaburzeń psychotycznych. Szczególnie w przypadku wyraźnego pogorszenia funkcjonowania społecznego oraz u osób, w przypadku których opieka ambulatoryjna okazała się niewystarczająca (częste pobyty w szpitalu, brak odpowiedniej współpracy w przyjmowaniu leków).

Opieka oferowana jest w formach porad ambulatoryjnych, wizyt domowych, sesji wsparcia psychospołecznego z rodziną lub innymi bliskimi osobami pozostającymi w otoczeniu domowym pacjenta. Zespół współpracuje z innymi zespołami wchodzącymi w skład Bródnowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz z placówkami pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.

Przyjęcie do Zespołu wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne / terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Wizyty psychologa/terapeuty środowiskowego odbywają się zwykle co 2 tygodnie, wizyty lekarskie co 1-2 miesiące. W sytuacjach istotnego nasilenia objawów realizowana jest wizyta w najbliższym możliwym terminie.

Zajmujemy się głównie leczenie pacjentów z rozpoznaniem:
– schizofrenii,
– zaburzeń schizoafektywnych,
– choroby afektywnej dwubiegunowej (maniakalno-depresyjnej) i choroby afektywnej jednobiegunowej (depresja nawracająca),
– innych psychoz urojeniowych i afektywnych.

Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
– z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
– w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
– z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
– w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
– nie wyrażającymi zgody na leczenie farmakologiczne.

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji przez lekarza psychiatrę i terapeutę środowiskowego, podczas której określa się wzajemne zobowiązania („umowa”) opisujące warunki współpracy między pacjentem a zespołem. „Umowa” nie określa z góry czasu pozostawania pod opieką zespołu, jest on w zasadzie bezterminowy, lecz może być zmieniony za obopólną zgodą lub na życzenie pacjenta.

Nie zapewniamy naszym pacjentom usług opieki społecznej – usług opiekuńczych, usług specjalistycznych. Pomagamy natomiast w uzyskaniu potrzebnego wsparcia poprzez współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej na Targówku..

Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy. Kontakt telefoniczny z zespołem dostępny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13:00 -15.00.