Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Oddział Dzienny Psychiatryczny

ul. Suwalska 11, tel 22 675 86 39

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U 2004 r. nr 210 poz. 2135, art. 57 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Skierowanie do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego jest ważne, dopóki istnieje przyczyna i cel jego wystawienia.

Oddział Dzienny Psychiatryczny to forma leczenia dla:

 • pacjentów bez wskazań do leczenia całodobowego,
 • pacjentów po pobycie w szpitalu jako kontynuacja leczenia,
 • pacjentów, u których dotychczasowe leczenie ambulatoryjne nie było skuteczne.

Do Oddziału przyjmujemy osoby dorosłe: doświadczające w swoim życiu trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, społecznym, zawodowym) spowodowanych problemami natury psychicznej (np. po przeżyciu ciężkiego stresu, stany lękowo-depresyjne i inne); doświadczające zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń pod postacią somatyczną oraz psychoz i zaburzeń osobowości, nie wymagających całodobowej hospitalizacji; Pacjentów po leczeniu szpitalnym potrzebujących pomocy w powrocie do środowiska i pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych; Osoby, u których nasilenie przeżywanych trudności życiowych lub objawów choroby powoduje pogorszenie codziennego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Głównym zadaniem Oddziału jest

 • osiągnięcie poprawy funkcjonowania pacjentów i ich samopoczucia,
 • redukcja objawów i zachowań objawowych,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • poprawa funkcjonowania społecznego i zaradności życiowej,
 • poprawa samooceny,
 • aktywizacja i pomoc w podjęciu aktywności społecznej i zawodowej.

Oferujemy:

 • leczenie farmakologiczne,
 • psychoterapię grupową, 
 • treningi umiejętności miękkich (komunikacja, motywacja, asertywność),
 •  terapię zajęciową,
 • zebrania społeczności terapeutycznej,
 • zajęcia ruchowe.

Praca terapeutyczna z pacjentami obejmuje oddziaływania biologiczne i psychologiczne dostosowane do aktualnego stanu pacjenta i możliwości zespołu terapeutycznego. Praca odbywa się na zasadach Społeczności Terapeutycznej w małej grupie pacjentów.

Długość leczenia w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym trwa 3 miesiące.

Pobyt w Oddziale Dziennym rozpoczyna się od godz. 9:00 i trwa do godz. 14:00, po czym pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny.

Oddział jest koedukacyjny.

Pacjent przebywający w Oddziale może otrzymać zaświadczenie o pobycie i zwolnienie lekarskie na życzenie.

Oddział dzienny przeznaczony jest dla pacjentów z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi, psychotycznymi wymagającymi leczenia, diagnostyki, rehabilitacji.

Oddział prowadzi staże i zajęcia dydaktyczne.