Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

fundusze europejskie

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Termin realizacji - 01.09.2022 do 31.08.2023 r.

Mazowiecki  Szpital Bródnowski Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pt. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 1 999 791,69 zł.  na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła:

• swobodne i samodzielne poruszać się korzystając z dwóch nowych wygodnych wind,

• mieć dostęp do różnorodnych świadczeń MSB - korzystając z nowych kozetek lekarskich, materacy przeciwodleżynowych, stołów rehabilitacyjnych i łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu, pionizatora oraz krzeseł do poczekalni,

• skutecznie komunikować się z Zespołem Szpitala, z uwzględnieniem dostosowania formy i metody porozumiewania się zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawności,

• mieć dostęp do różnorodnych świadczeń MSB - korzystając z łóżek transportowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej i leżącej dla pacjentów bariatrycznych.

Harmonogram w wersji pdf

nr pozycji

Zakres dostępności

Obszar dostępności

Nazwa zadania

od

do

1

Zakres architektoniczny

16. Dżwig osobowy (winda)

Zakup dźwiów osobowych wraz z montażem oraz demontaż starych wind

01.09.2022

 

2

Zakres architektoniczny

52. Oddział

Zakup kozetek lekarskich regulowanych, o zwiększonym udźwigu

01.09.2022

 

3

Zakres architektoniczny

49. Oddział

Zakup szafek pacjenta dla osób ze szczególnymi potrzebami.

01.09.2022

31.08.2023

4

Zakres architektoniczny

52. Oddział

Zakup łóżek na OIOM regulowanych o zwiększonym udźwigu

01.09.2022

31.08.2023

5

Zakres architektoniczny

52. Oddział

Zakup łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu

01.09.2022

31.03.2023

6

Zakres architektoniczny

52. Oddział

Zakup łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu- typ 2

01.09.2022

31.08.2023

7

Zakres architektoniczny

49. Izba przyjęć/SOR

Zakup łóżek transportowych na SOR dla SOR i położnictwa

01.09.2022

31.08.2023

8

Zakres architektoniczny

52. Oddział

Zakup stołów rehabilitacyjnych regulowanych o zwiększonym udźwigu

01.09.2022

31.08.2023

15

Zakres informacyjno-komunikacyjny

36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Realizacja szkoleń z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

01.09.2022

30.04.2023

16

Zakres informacyjno-komunikacyjny

36. Szkolenie kadry placówki z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami

Realizacja szkolenia z zakresu nauki języka migowego

01.09.2022

30.06.2023

17

Zakres informacyjno-komunikacyjny

18. Powołanie koordynatora do spraw dostępności

Utworzenie stanowiska koordynatora do spraw dostępności

01.11.2022

31.08.2023

18

Zakres informacyjno-komunikacyjny

24/43. Współpraca z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami/Audyt dostępności

Przeprowadzenie 1 audytu w zakresie dostępności szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami przez współpracujący podmiot reprezentujący osoby ze szczególnymi potrzebami

01.09.2022

31.03.2023

19

Zakres informacyjno-komunikacyjny

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup materacy przeciwodleżynowych dla pacjentów leżących

01.09.2022

31.08.2023

20

Zakres informacyjno-komunikacyjny

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup pionizatora

01.09.2022

31.08.2023

21

Zakres informacyjno-komunikacyjny

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup wózków do przewożenia chorych w pozycji leżącej, w tym dla pacjentów bariatrycznych

01.09.2022

31.08.2023

22

Zakres informacyjno-komunikacyjny

22. Urządzenia i sprzęt medyczny zwiększający dostępność szpitala dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej, w tym dla pacjentów bariatrycznych

01.09.2022

31.08.2023

O projekcie:

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego poprzez wzrost wiedzy personelu w zakresie komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami oraz dostosowanie infrastruktury umożliwiającej poprawę jakości świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Realizacja przedsięwzięcia ułatwi pacjentom z niepełnosprawnościami poruszanie się i funkcjonowanie w Szpitalu. W ramach dostępności architektonicznej zostanie zapewniona kluczowa kwestia jaką jest swobodne, samodzielne poruszanie się osób ze szczególnymi potrzebami po budynku. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zakup 2 wind. Zakup sprzętu medycznego z listy rekomendowanej, tj. łóżek transportowych, wózków do przewożenia chorych w pozycji siedzącej i leżącej dla pacjentów bariatrycznych, kozetek lekarskich, materacy przeciwodleżynowych, stołów rehabilitacyjnych i łóżek szpitalnych regulowanych o zwiększonym udźwigu, pionizatora oraz krzeseł do poczekalni umożliwi dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do różnorodnych świadczeń MSB. W ramach dostępności informacyjno-komunikacyjnej MSB zgodnie z ustawą nawiąże współpracę z podmiotem reprezentującym osoby ze szczególnymi potrzebami (NGO), który przeprowadzi audyty dostępności w zakresie badania zgodności z wymogami w zakresie 3 obszarów (architektonicznego, cyfrowego i informacyjno-komunikacyjnego) oraz dokona przeglądu procedur związanych z dostępnością. Szpital otrzyma zalecenia dotyczące rozwiązań, które wyeliminują lub zminimalizują bariery. W efekcie przeprowadzonego audytu dostępność w MSB zwiększy się. Poprzez realizację szkoleń z zakresu komunikacji (w tym z zakresu języka migowego) personel MSB nabędzie wiedzę dotyczącą znajomości zasad skutecznej komunikacji, pozwalającej na dostosowanie formy i metody porozumiewania się zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustawą o dostępności powołany zostanie Koordynator ds. dostępności, którego celem będzie przygotowanie i zrealizowanie planu działania we współpracy z NGO na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Wszystkie ww. działania objęte projektem poprawią w znaczący sposób jakość świadczonych przez MSB usług.

Audyt wstępny

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl