Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Tytuł projektu:  Wady kręgosłupa wśród dzieci – działania na rzecz poprawy stanu zdrowia młodych mieszkańców województwa mazowieckiego

Opis projektu:

Choroby kręgosłupa najczęściej wynikają z wady postawy. Wady postawy dzieci w wieku dojrzewania występują u około 50-60% populacji i najczęściej spowodowane są złymi nawykami lub nadmiernym w stosunku do wzrostu i wagi obciążeniem ciała. W efekcie wady te mogą prowadzić do trwałych zniekształceń w obrębie narządu ruchu. W zapobieganiu tym zmianom niezbędna jest m.in. aktywność fizyczna.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia dzieci w okresie wczesnoszkolnym w zakresie chorób kręgosłupa. Głównymi jego odbiorcami są uczniowie klas I-VI szkoły podstawowej, uczęszczające do placówek na terenie dzielnic Warszawy: Targówka i Białołęki.

Nieodpłatnym wsparciem objętych zostanie 180 uczniów z chorobami kręgosłupa, którzy w ciągu 9 miesięcy 2 razy w tyg. poddani zostaną zajęciom terapeutycznym z udziałem fizjoterapeuty. Organizowane będą zajęcia indywidualne oraz zespołowe na świeżym powietrzu i w sali gimnastycznej.

Jednocześnie zorganizowane zostaną działania informacyjno - edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w projekcie oraz personelu medycznego i szkolnego w zakresie chorób kręgosłupa.

Zapisy:

pn-pt 8.00-15.00 pod nr tel.22 326 55 04

 

Wartość projektu: 998 612,50 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień 2020 – czerwiec 2023

Źródło dofinansowania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Działanie: IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych

Realizacja:

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Lider projektu: Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa

Partner: Inwest Med. Sp. z o.o. –  Centrum Medyczne Goldenmed, ul. Odkryta 4, 03-140 Warszawa