Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

fundusze europejskie

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY


Zakup finansowany ze środków projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) zatytułowanego „Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii - INC) ” 

Wkład UE wynosi 17 778 799,99 zł.

O projekcie:

Dzięki kilkunastomilionowemu wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w szpitalu powstanie nowoczesne centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu.

W ramach projektu planowane jest rozszerzenie posiadanej już bazy sprzętowej poprzez zakup wysoko technologicznie zaawansowanych urządzeń medycznych. Wśród planowanych zakupów znajdują się między innymi system typu Visualase – dotychczas niestosowany w Polsce, występujący w zaledwie kilku ośrodkach na terenie całej Europy. Planowany jest także zakup echnologi typu FUS. Oprzyrządowanie to zainstalowane będzie w posiadanym już aparacie rezonansu magnetycznego i wykorzystując oddziaływanie ultradźwiękowe prowadzić będzie do niszczenia dowolnie wybranego celu w mózgu. Środki zostaną przeznaczone także na systemu robotyczne typu Rosa/Renishaw, które umożliwiają wykonywanie wysoko precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu, endoskopowe systemy do operacji guzów mózgu, system do neuronawigacji oraz kompleksowe wyposażenie Centrum.

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwoliło również na doposażenie sal operacyjnych, aby zapewnić najwyższą jakość leczenia w placówce. Wśród dodatkowego wyposażenia anestezjologicznego znalazły się: aparat do znieczulenia, kardiomonitor do aparatu oraz osprzęt anestezjologiczny. Dodatkowo zakupiono m.in. pompy strzykawkowe sterowanie elektroniczne, pompy infuzyjne objętościowe dwukanałowe do podawania dożylnego, pompy infuzyjne ogólnego stosowania, respirator transportowy, pulsoksymetr oraz EKG.

Kilka słów o INC:

Interwencyjne Centrum Neuroterapii posiada jedyny w Polsce sprzęt, który umożliwia wykonywanie operacji w czasie rzeczywistym przy silnym polu magnetycznym. To innowacyjna, jedna z dwóch tego typu placówek na świecie. Planowane inwestycje sprawią, że jakość usług wejdzie na nowy poziom. Technologia w medycynie mocno się rozwija, dlatego nie możemy zostawać z tyłu. Nowoczesne urządzenia pozwolą leczyć w zupełnie nowy sposób – precyzyjne leczenie guzów czy naczyniaków mózgu możliwe będzie bez potrzeby otwierania czaszki.

Jakie możliwości daje rozwój Interwencyjnego Centrum Neuroterapii (INC):

Dofinansowanie ze środków unijnych umożliwiło zakup zaawansowanego sprzętu. Dzięki niemu w INC mogą odbywać się operacje, na które dotychczas pacjenci nie mogli liczyć na terenie naszego kraju. 

Jedną z dziedzin jest niszczenie tkanek patologicznych w mózgu. Mowa tu przede wszystkim o chorobach nowotworowych (np. złośliwy glejak wielopostaciowy o bardzo złym rokowaniu). Za pomocą oprogramowania FUS możliwe jest wykonanie kontorolowanego uszkodzenia zmian w mózgu – w dowolnym miejscu, o wielkości od jednego do kilkunastu milimetrów. Zaawansowany sprzęt jest nie tylko precyzyjny, ale również umożliwia kontrolowanie temperatury uszkodzenia oraz temperatury wokół niszczonego miejsca. 

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość bezinwazyjnego usuwania ognisk padaczki. Laserowe urządzenie poprzez kilkumilimetrowy otwór pozwala na wprowadzenie niskotemperaturowej wiązki laserowej za pomocą światłowodu. Następnie zmiana zostaje wypalona. Jest to skuteczna metoda leczenia padaczki skroniowej, która znalazła zastosowanie wśród pacjentów mających wiele napadów padaczkowych w ciągu dnia. 

Systemy robotyczne typu Rosa/Renishaw umożliwiają natomiast wykonanie niezwykle precyzyjnych biopsji nowotworów mózgu. Operacje mózgu odbywają się również poprzez zastosowanie endoskopowego systemu. Dzięki zaawansowanej technologii neuronawigacji możliwe jest obrazowanie 3D, co pozwala na szybkie zlokalizowanie zmiany oraz precyzyjne naprowadzenie na nią. 

W Interwencyjnym Centrum Neuroterapii leczone są również dzieci z deficytem dekarboksylazy L-aminokwasów aromatycznych – wrodzoną wadą metaboliczną, która uniemożliwia prawidłowy rozwój. W ich przypadku stosowana jest terapia genowa – innowacyjna na skalę Polski, a także Europy. 

Terapia genowa znajduje zastosowanie również w leczeniu wielu chorób, w tym układu nerwowego. Z dotychczas przeprowadzonych badań jest ona szansą dla pacjentów m.in. z zanikiem, wieloukładowym, chorobą Parkinsona czy też chorobą Huntingtona. Specjaliści pokładają w niej nadzieje, jeżeli chodzi o leczenie wczesnych faz choroby Alzheimera. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych terapia genowa jest już coraz częściej wprowadzana do leczenia choroby Parkinsona.