Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

fundusze europejskie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Oś priorytetowa II - Wzrost e-potencjału Mazowsza,

Działanie 2.1 E-usługi,

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza; 

Typ projektów – Informatyzacja służby zdrowia, wsparcie aptek szpitalnych.

Wartość całego projektu 42 606 659,97 zł  dofinansowanie z UE 34 085 327,97 zł
Całkowita wartość zadania dla MSB: Dofinansowanie z EFRR – 8 521 332, 00 PLN. 
 
Projekt pn. Informatyzacja mazowieckiej służby zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych ma za zadanie poprawę stanu służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego. Ujęte w jego ramach działania doprowadzą do kompleksowej modernizacji funkcjonowania jednostek szpitali w zakresie informatyzacji i poprawy pracy aptek szpitalnych. Dzięki realizacji przedsięwzięcia dojdzie między innymi do znacznego podniesienia efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrostu poziomu bezpieczeństwa pacjentów, personelu, a także przechowywania danych wrażliwych. Zakres przedsięwzięcia obejmie przede wszystkim wprowadzenie do struktury szpitali nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.

CELE PROJEKTU

Realizacja projektu ma doprowadzić do poprawy stanu służby zdrowia na terenie województwa mazowieckiego.

Cel główny Projektu – wzrost poziomu zinformatyzowania szpitala poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych i systemów dystrybuowania leków (w tym podniesienie efektywności dystrybucji leków i wyrobów medycznych, wzrost poziomu bezpieczeństwa przechowywania danych i inne). . Do najważniejszy korzyści płynących z jego realizacji należy zaliczyć między innymi poprawę funkcjonowania Szpitala w aspekcie ekonomicznym, czy zapewnienie pracownikom Szpitali bezpieczeństwa i mniejszego obciążenia obowiązkami. 

Zakres przedsięwzięcia obejmie przede wszystkim wprowadzenie do struktury szpitala nowoczesnego sprzętu oraz oprogramowania.