Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

Program polegał na bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla seniorów oraz w spotkaniach informacyjnych z udziałem lekarzy i dietetyków dotyczących zapobiegania i leczenia cukrzycy.

 

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 760 600,00 PLN

Wkład własny: 477 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 408 480,00 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie: 9.2.2 Zwiększanie dostępności usług zdrowotnych

Termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2020

www.mapadotacji.gov.pl

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu poprzez udział 52 000 osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach lekarskich, podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy oraz wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego POZ (400 osób) umożliwiającej wczesną diagnostykę i/lub leczenie cukrzycy.

Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.