Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

 

Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i pracowni diagnostycznych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz adaptacja pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim Sp. z o.o.


Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na lata 2022-2026 w zakresie zadania: Odżywianie mlekiem kobiecym noworodków i niemowląt – zakup sprzętu do pozyskiwania mleka kobiecego i jego przechowywania dla podmiotów leczniczych współpracujących z bankami mleka kobiecego.


„Zakup sprzętu i aparatury” – poprzez zakup sprzętu i aparatury dla oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z największą aktywnością donacyjną w 2022 r.


Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej w latach 2018-2020 – zrealizowany


Wyposażenie / doposażenie w aparaty do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych zakładów diagnostyki obrazowej w roku 2019 - zrealizowane


Doposażenie zakładów medycyny nuklearnej - zrealizowane


Wyposażenie/doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób wewnętrznych w roku 2018 - zrealizowane


Doposażenie w aparaty  RTG z ramieniem C celem umożliwienia udzielania świadczeń z zakresu chirurgii i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 – 2020

Wartość zakupu 666 400,00 PLN

Dofinasowanie ze środków Ministra Zdrowia 651 468,68


Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020 w ramach programu polityki zdrowotnej - Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 - 2020

Wartość zakupu 193 128,00 PLN

Dofinasowanie ze środków Ministra Zdrowia  188 617,57PLN


Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej w ramach programu wieloletniego  ,,Narodowa Strategia Onkologiczna” na lata 2020 – 2030, w zakresie zakupu specjalistycznej aparatury

Wartość zakupu  483 006,94 PLN

Dofinasowanie ze środków Ministra Zdrowia  481 149,94 PLN