Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP

 Misja: „Profesjonalni w ochronie zdrowia, zaangażowani  w rozwój medycyny”

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o. o. jest podmiotem leczniczym świadczącym kompleksowy zakres usług w zakresie lecznictwa szpitalnego, podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz diagnostyki medycznej. W strukturze Szpitala kształceni są studenci oraz przyszli specjaliści w różnych dziedzinach medycyny. Nadrzędnym celem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego  jest konsekwentne dążenie do takiej organizacji udzielania świadczeń medycznych,  gdzie największą wartością jest jakość świadczonych usług, zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta.

Chcąc utrzymać i rozwijać  jak najwyższą jakość naszych usług stawiamy sobie następujące cele:

  1. Świadczenie usług medycznych zgodnie z najnowocześniejszą wiedzą medyczną w poczuciu etyki zawodowej i odpowiedzialności społecznej oraz z wymaganiami płatnika świadczeń.
  2. Zapewnienie pacjentom realizacji ich praw.
  3. Stałą poprawę organizacji pracy i nowoczesne zarządzanie oparte na najlepszych i skutecznych praktykach.
  4. Wzmacnianie poczucia identyfikacji personelu z placówką.
  5. Ciągłe monitorowanie oceny zadowolenia pacjentów z oferowanych usług oraz stopnia ich realizacji.
  6. Wyposażanie Szpitala w wysokiej jakości sprzęt i aparaturę medyczną.
  7. Motywowanie wszystkich pracowników do aktywnej realizacji założeń Polityki Jakości.
  8. Respektowanie w codziennej praktyce wartości Spółki jakimi są: zaangażowanie, profesjonalizm, zaufanie, lojalność, transparentność oraz integracja wewnętrzna.
  9. Doskonalenie wewnętrznych standardów pobytu pacjenta  w placówce, skojarzone z racjonalnym prowadzeniem działalności w aspekcie społeczno-ekonomicznym.

Deklarujemy pełne zaangażowanie oraz zapewnienie niezbędnych środków dla realizacji powyższych celów oraz podejmowanie wszelkich niezbędnych działań skutkujących dostosowaniem Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Spółka z o. o. do wymagań i oczekiwań pacjentów.

Satysfakcja i zadowolenie odbiorców naszych usług jest dla nas najlepszą rekomendacją, gwarantująca rozwój placówki jak również rozwój zawodowy pracowników.