Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
logoBIP gov  herb
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego na terenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

1. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zatrudnionego personelu oraz pacjentów korzystających z udzielanych im świadczeń zdrowotnych, a także zabezpieczenie mienia przed kradzieżami lub niszczeniem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), jako środek bezpieczeństwa, wyłącznie w ciągach komunikacyjnych budynków Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o., obejmujących miejsca ogólnodostępne tj.: wejścia do Szpitala, rejestracja, portiernia, windy, obszar SOR, obszar wjazdu/wyjazdu na teren Szpitala i parkingów przyszpitalnych, obszar izolacji pacjentów na oddziale psychiatrycznym, stosuje się monitoring wizyjny.

2. W miejscach wskazanych w pkt.1 zainstalowane są kamery monitoringu. Monitoring prowadzony jest całodobowo.

3. Obszary objęte monitoringiem oznakowane są tablicami z rysunkiem kamery i napisem „obiekt monitorowany całodobowo”.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu jest Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. z o.o.

5. Zapis z kamer przechowywany jest na serwerach Szpitala przez okres do 3 miesięcy od nagrania. Po tym terminie jest automatycznie nadpisywany, a dane wcześniejsze trwale usunięte z zastrzeżeniem pkt.6.

6. W przypadku, w którym nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt. 5 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

7. Dostęp do danych z zapisu monitoringu posiadają upoważnieni pracownicy Szpitala, pracownicy służby ochrony oraz podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Zapis zdarzeń utrwalony za pomocą kamer monitoringu może być udostępniony wyłącznie na pisemny wniosek, podmiotom do tego upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.

9. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania w szczególności profilowaniu. Nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Sp. z o. o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępniony: 22 maj 2023 Poprawiono: 09 październik 2023
Wytworzony przez: Katarzyna Radkowska Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 859
Wersje:
2023-10-09 06:56:50 Administrator
2023-10-09 06:56:02 Administrator