Ambulatoryjna Rejestracja Telefoniczna: 22 326 52 26 (Pn. - Pt.: 7.30 - 18.00) Informacja:  22 326 53 17 (Pn. - Pt.: 8:00-15.30) Przejdź na nasz profil na facebooku
Strona główna
Tłumacz języka migowego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19Przejdź do BIP
ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: „Uzupełnienie interoperacyjnego "środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowany ze "środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) Warto!" projektu: 38 577 000 zł brutto Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.

logi.jpg [55.33 KB]

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19


Informacje podstawowe o projekcie

 

Nazwa Projektu: „Uzupełnienie interoperacyjnego środowiska przepływu danych i informacji w procesach medycznych i niemedycznych Szpitala wraz z zapewnieniem wysokiej dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów” współfinansowany ze "środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REACT EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe)

Warto!" projektu: 38 577 000 zł brutto

Termin realizacji projektu: 31 grudnia 2023 r.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

ZADANIE NR 1 Wzmocnienie dostępności i bezpieczeństwa danych i systemów, o wartości 28 290 046 zł

Zakupiono:

 • 753 sztuk komputerów typu AIO wraz z oprogramowaniem biurowym
 • 230 laptopów wraz z monitorami i oprogramowaniem biurowym
 • 80 komputerów typu „2 in1” zapewniających możliwość pracy przy łóżku pacjenta,
 • 13 sztuk stacji dla administratorów IT
 • 8 stacji diagnostycznych do wizualizacji i opisu badań obrazowych oraz oprogramowanie centralnego systemu do gromadzenia i zarządzania badaniami diagnostycznymi
 • 13 wysoko wydajnych serwerów
 • 4 macierze dyskowe o łącznej pojemności ok 1,2 PB
 • 96 przełączników sieciowych wraz z oprogramowaniem doz zarządzania , które poprawią szybkość przysłania danych w sieci wewnętrznej szpitala
 • 10 Urządzeń firewall dla potrzeb ochrony systemów i danych,
 • wysokospecjalistyczne oprogramowanie do wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w tym: systemy do zarządzania kopiami zapasowymi, zaawansowane systemy antywirusowe i monitoring aktywności na stacjach roboczych, system do zabezpieczenia poczty elektronicznej, system zarządzania bezpieczeństwem połączeń zdalnych
 • 200 telefonów cyfrowych, jako rozbudowa istniejącej centrali telefonicznej,
 • 10 licencji oprogramowania elektronicznej karty znieczulenia służącej anestezjologom do automatycznego zbierania parametrów życiowych pacjenta podczas operacji oraz wprowadzania podanych leków.

 

ZADANIE NR 2 Rozbudowa / rozwój rezonansu magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej. W ramach zadania zrealizowano doposażenie rezonansu magnetycznego w nowe funkcjonalności oprogramowania sterującego pracą aparatu oraz wymieniono serwer sterujący. Zakupione oprogramowanie znacząco podnosi poziom dokładności wykonywania badań diagnostyki obrazowej oraz skraca czas wykonywania badań.

 

Ponadto zakupiono oprogramowanie do dokonywania szczegółowych i kompleksowych analiz dotyczących kluczowych wskaźników efektywności wykorzystania rezonansu magnetycznego, tomografu i innej aparatury medycznej połączonej z PACS tj. systemem

w którym przechowywane są badania i opisy diagnostyki obrazowej. Wartość zrealizowanego zamówienia to 3 797 167 zł brutto.

 

ZADANIE NR 3 Stworzenie i udostępnienie cyfrowej usługi na 3 poziomie dojrzałości.

W ramach zadania zrealizowano następujące zamówienia:

 • rozbudowa posiadanego przez szpital systemu PACS o Portal Internetowy umożliwiający udostępnianie Pacjentom usługi elektronicznej pozwalającej na pobieranie danych obrazowych DICOM wraz z opisem lekarza na kwotę 650 000 zł brutto;
 • dostosowanie strony www Szpitala do zasad dostępności WCAG 2.1 na kwotę 29 999 zł brutto.

 

ZADANIE NR 4 Wsparcie techniczne. W ramach zadania zrealizowano następujące zamówienia na:

 • zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie logistyki dystrybucji sprzętu komputerowego (650 szt stacji AiO) na kwotę 153 132 zł brutto;
 • zakup us!ugi wsparcia technicznego w zakresie ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa, na kwotę 366 540 zł brutto;
 • zakup usługi wsparcia technicznego w zakresie wykonania audytu zgodnie

z ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, na kwotę 19 680 zł brutto;

Ponadto w ramach realizacji zadania zapewnione zostało wsparcie personelu zaangażowanego w realizację projektu na podstawie stosunku cywilnoprawnego - umowy zlecenia dla 10 osób na łączną kwotę 341 009 zł brutto.

 

ZADANIE NR 5 Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem. W ramach zadania zrealizowano zamówienie na wdrożenie nowoczesnego, zintegrowanego pomiędzy naszymi lokalizacjami przy ul. Kondratowicza oraz ul. Górczewska systemu parkingowego.

Wartość zadania - 3 052 524 zł.

ZADANIE NR 6 Promocja projektu. W ramach zadania zrealizowano zakup tablic informacyjno – promocyjnych, tablic pamiątkowych, przygotowania materiałów filmowych

i zdjęciowych, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt, organizowanie spotkań informacyjnych. Kwota realizowanego zamówienia – 39 900 zł brutto,

 

ZADANIE NR 7 Koszty pośrednie związane z realizacją projektu.

W ramach zadania sfinansowano, m.in.:

 1. części wynagrodzenia pracowników Beneficjenta zaangażowanych w realizację projektu;
 2. części kosztów pośrednich opłat za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodną, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie "cieków, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty ochrony pomieszczeń, koszty okresowej konserwacji

i przeglądu urządzeń, kosztów materiałów i artykułów biurowych.

Wartość zadania – 1 837 000 zł brutto.